085 047 93 87

Veelgestelde vragen

Om het voor u makkelijk te maken treft u hieronder een aantal veelgestelde vragen aan. 

Taxatie

Wat is een taxatie?

Een taxatie is een schatting van de waarde van een (vastgoed)object, bijvoorbeeld uw woning, door een taxateur. De taxateur maakt dan een taxatierapport voor u op met daarin de waarde van het object. In het taxatierapport legt hij zijn bevindingen vast en onderbouwt hij hoe hij tot die waarde is gekomen. (Bron: NRVT)

Wanneer vraagt u een woningtaxatie aan?

Het aanvragen van een woningtaxatie kan verschillende redenen hebben. U kunt een woningtaxatie nodig hebben wanneer u uw woning wilt verkopen. U wilt bijvoorbeeld zeker weten dat u uw woning voor een goede prijs in de markt zet.

U kunt ook een woningtaxatie nodig hebben wanneer u een woning wilt kopen. Deze taxatie kunt u laten doen om de woningwaarde te controleren of om beter te kunnen onderhandelen. Bij het aanvragen van een hypotheek zal de bank tevens om een woningtaxatie vragen. Zo weet de bank wat de woning waard is en wordt de hoogte van de hypotheek bepaald. (Bron: NRVT)

Wat is een Register Taxateur?

Een Register Taxateur is geregistreerd in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). NRVT bewaakt en waarborgt de kwaliteit en vakbekwaamheid van de Register Taxateurs. Deze taxateurs werken conform de gedrags- en beroepsregels en internationale en Europese taxatiestandaarden. Kortom, met een Register Taxateur bent u verzekerd van een betrouwbare taxatie. (Bron: NRVT)

Waarom moet een Register Taxateur onafhankelijk zijn?

Taxateurs dienen onafhankelijk, integer en niet vooringenomen te zijn als zij taxaties uitvoeren. Alleen dan is er een basis voor een betrouwbare waardebepaling en kunnen taxateurs een voor eenieder acceptabel oordeel uitspreken, zonder vooringenomenheid, tegengestelde belangen of door iemand anders op hem uitgeoefende druk

Validatie

Wat is validatie of een gevalideerd taxatierapport?

Een gevalideerd taxatierapport betekent dat een validatie-instituut (bijvoorbeeld het NWWI) bekijkt of de taxateur en de taxatie aan alle strenge kwaliteitseisen voldoen. Een taxatie met validatie geeft u de garantie dat het taxatierapport wordt geaccepteerd als u een hypotheek wilt aanvragen.

Wanneer is validatie nodig?

Als u een taxatierapport nodig heeft t.b.v. een hypotheek. Alle geldverstrekkers eisen een gevalideerd taxatierapport.

Wie voert de validatie uit?

Een validatie instituut zoals het NWWI, Taxateursunie, Ivalidatie of T.V.I.NWWI is de meest voorkomende en wordt door alle geldstrekkers geaccepteerd.

Hoe lang is een gevalideerd taxatierapport geldig?

Een gevalideerd taxatierapport is 6 maanden geldig. Als dit termijn is verlopen en de geldverstrekker vraagt een nieuw rapport op, dan dient de taxateur een volledig nieuw rapport op te maken. Het oude rapport is hiervoor niet meer bruikbaar.

Het Taxatierapport

Hoeveel tijd besteed een taxateur aan een gevalideerde taxatie?

Gemiddeld besteden we een halve werkdag aan het uitwerken van een woningtaxatie. Echter kan dit per dit per taxatie verschillen.

Welke documenten zijn nodig en waarom is dit verplicht? 

Kadastrale gegevens, aktes, bodeminformatie, funderingsinformatie, bestemmingsplan,

Eventueel aanvullend; Stukken van de vereniging van eigenaren, huurovereenkomsten, verbouwingsspecificatie

Deze stukken worden verplicht gesteld vanuit het validatie instituut en dienen wij nader te onderzoeken. De informatie uit deze stukken kan namelijk van invloed zijn op de marktwaarde van de taxateren woning.

Wat zijn de kantoorwerkzaamheden?

Op kantoor worden de afspraken voor de opnames ingepland, de documenten worden verzameld, de onderzoeken worden uitgevoerd, berekeningen en vergelijkingen gemaakt, de totstandkoming van het taxatierapport.

Wat is de gemiddelde uitwerktijd?

Wij hanteren een maximale uitwerktijd van 5 werkdagen. Het rapport is in de meeste gevallen eerder afgerond, echter omdat wij afhankelijk zijn van derde partijen verzoeken wij u om rekening te houden met 5 werkdagen.

Taxatie met verbouwing

Wanneer is een verbouwing in een rapport nodig en een waarde na verbouwing?

Als u een bouwdepot heeft in uw hypotheek dan eist de geldverstrekker een extra waarde in het rapport namelijk; de waarde na verbouwing.

Uw geeft uw verbouwingsplannen – en kosten door d.m.v. een verbouwingsspecificatie, en de taxateur zal deze in uw rapport vermelden en tevens de waarde na verbouwing berekenen.  

Zijn de verbouwingskosten gelijk aan de waardestijging?

Meestal is de waardestijging niet gelijk aan de verbouwingskosten. In veel gevallen zal de waardevermeerdering rond de 65% liggen. Uiteraard ligt het wel aan de soort verbouwing. Niet alle verbeteringen zorgen voor een hogere waarde. Inrichting is heel persoonlijk. Zelfs een nieuwe keuken hoeft niet altijd voor een waardevermeerdering te zorgen.

Wat is een verbouwingsspecificatie?

Een opgave van uw verbouwingsplannen en verbouwingskosten, zodat de taxateur deze in uw rapport kan opnemen en de waarde na verbouw kan berekenen.

Taxatiekosten

Kunnen taxatiekosten worden meegefinancierd?

Nee, de taxatiekosten kunt u niet meer meefinancieren in uw hypotheek. In de meeste gevallen zijn de kosten wel fiscaal aftrekbaar.

Wanneer betaalt u voor de taxatiekosten?

U ontvangt de nota als uw taxatierapport is afgerond, deze dient u na ontvangst binnen 14 dagen aan ons te voldoen.

Overig

Weet de taxateur de waarde al bij zijn bezoek?

De taxateur weet niet direct bij de opname de waarde van de woning. De waarde van de woning dient berekend te worden na onderzoek te hebben gedaan naar gerealiseerde transacties van soortgelijke woningen, alsmede onderzoek van o.a. de bestemming, bodemgesteldheid en Kadastrale gegevens.

Voert Buddies Real Estate spoedtaxaties uit?

Dit is altijd bespreekbaar. Indien u met spoed een taxatierapport nodig heeft, dan verzoeken wij u om telefonisch contact met ons op te nemen, zodat wij dit met u kunnen bespreken.

Hoeveel gevalideerde taxaties voert Buddies Real Estate Taxaties per jaar uit?

In 2018 heeft Buddies Real Estate Taxaties 900 taxaties uitgevoerd.

Er is onlangs al getaxeerd door de taxateur van de verkoper. Kan ik dit rapport gebruiken?

Nee, de wet- en regelgeving waaraan de taxatierapporten onderhevig zijn, schrijven voor dat er geen taxatierapport door een ander dan de opdrachtgever gebruikt mag worden.

Ook mag eenzelfde woningtaxatie niet voor een ander doel gebruikt worden. Stel dat u een woning een keer heeft laten taxeren voor een financieringsaanvraag (zoals voor een rentewijziging), dan mag een koper van uw woning dus niet datzelfde taxatierapport gebruiken.